Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 ZSP w Złockiem

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Zespół Szkolno-Przedszkolny Złockie

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017
Ferie zimowe 30 stycznia – 12 luty 2017
Wiosenna przerwa świąteczna 13 -18 kwietnia 2017
Zakończenie zajęć 23 czerwca 2017
Wakacje 1 lipca – 31 sierpnia 2017

Rady pedagogiczne

1. Zatwierdzenie planów pracy na rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole – 19 września 2016 r.

2. Rady Pedagogiczne :

- rada zatwierdzająca Plan Nadzoru Pedagogicznego - 14 września 2016 r. 14 30

- klasyfikacyjna okresowa ( SP i G) – 16. 01. 2017 r. 14 30

- wychowawcza okresowa ( SP i G) – 24. 01. 2017 r. 14 30

 

Zebranie wywiadowcze z rodzicami – 25 stycznia 2017 r.

- klasyfikacyjna końcoworoczna ( SP i G) – 19. 06. 2017 r. 14 30

- wychowawcza końcoworoczna ( SP i G) – 28. 06. 2017 r. 10 00

 

Obowiązkowe zebrania z rodzicami i dni otwarte szkoły

w roku szkolnym 2016/2017

07.09.2016 r. Zebranie z rodzicami – godz. 16.00- wybór Rady Rodziców,Rad Klasowych- omówienie zadań szkoły
05.10.2016 r. DZIEŃ OTWARTY   – 15.30 – 17.00
09. 11. 2016 r. DZIEŃ OTWARTY   – 15.30 – 17.00
14.12. 2016 r. Zebranie z rodzicami – 16.00 . Pisemna informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i informacja o ocenach przewidywanych
25.01. 2017 r. Zebranie z rodzicami – 16.00 –   informacja o postępach w nauce                                                      za I okres – oceny w %
01.03.2017 r. DZIEŃ OTWARTY   – 15.30 – 17.00
05.04. 2017 r. DZIEŃ OTWARTY   – 15.30 – 17.00
17. 05. 2017 r. Zebranie z rodzicami – 16.00 . Pisemna informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i informacja o ocenach przewidywanych
07.06.2017 r. DZIEŃ OTWARTY – 15.30 – 17.00

 

Termin egzaminu gimnazjalnego:

Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna: 19.04.2017 r. (środa)

           godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie ( 60 min.)

           godz. 11.00 – język polski ( 90 min)

b) część matematyczno- przyrodnicza : 20.04.2017 r. (czwartek)

             godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze ( biologia, chemia, fizyka, geografia) (60 min.)

             godz. 11.00 – matematyka (90 min.)

 

c) część z języka obcego nowożytnego: 21.04. 2017 r. (piątek)

             godz. 9.00 – poziom podstawowy ( 60 min.)

             godz. 11.00 – poziom rozszerzony (60 min.)

 

Projekty klas II gimnazjum 18 i 19 maja 2017 r. (czwartek, piątek

 

DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1. 31.10.2016 r.  Dzień przed 1 listopada 2016 r.

2. 02.05.2017 r.   Dzień przed 3 maja

3. 16.06.2017 r.   Piątek po Bożym Ciele

4. 21.06.2017 r.   Dzień na uzupełnianie dokumentacji

5. 22.06.2017 r.   Dzień na uzupełnianie dokumentacji

 

Dodatkowe dni wolne dla uczniów

1. Gimnazjum (klasy I i II ) 19,20,21 kwietnia 2017 r.

2. Szkoła Podstawowa 21 kwietnia 2017 r.

Zostaw odpowiedź