Wyniki ewaluacji zewnętrznej naszej szkoły

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w miesiącu październiku 2014 r. została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna naszej szkoły. Została ona  przeprowadzona przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Na podstawie zgromadzonych kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkoły i funkcjonowania systemu edukacyjnego opracowany został raport z ewaluacji zewnętrznej naszej szkoły.

>>>>> RAPORT Z EWALUACJI >>>>>

>>>>> RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA>>>>

Zostaw odpowiedź