ZEBRANIE WYWIADOWCZE

wywiadowka

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w dniu 5 czerwca (środa) w godz. 16.00 – 18.00 odbędzie się zebranie wywiadowcze dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły – pisemna informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Zapraszamy.

Zostaw odpowiedź